Robotbijen bestuivers van de toekomst?

Wereldwijd werken drie onderzoeksteams aan het ontwerpen van robots die ingezet kunnen worden bij de bestuiving van gewassen. Twee van de teams werken aan een soort minidrone. Een derde team onderzoekt de mogelijkheden van een zelfrijdende robot. Van de minidrones bestaan al prototypes; de zelfrijdende robot is nog in de ontwerpfase. Het zal naar verwachting […]

Mini-drones helpen bij bestuiving

De voortschrijdende technologie kan een oplossing zijn voor de afnemende bijenpopulatie, zo verwachten Japanse onderzoekers. Zij ontwikkelden een mini-drone die net als een insect bloemen kan bestuiven. Het onderzoek spitst zich vooral toe op hoe de drone effectief stuifmeel kan verzamelen. Insecten verspreiden het stuifmeel vaak via de beharing op hun lijf. De onderzoekers bootsten […]

Topper