Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de NFO op 16 mei aanstaande, de dag waarop de NFO 125 jaar bestaat. Omdat we enkele weken later onze 125e verjaardag vieren, hebben we besloten om de ALV wat bescheidener aan te pakken. Desondanks gaan we ervoor zorgen dat de ALV een leerzame en gezellige bijeenkomst wordt. Het wordt leerzaam door een presentatie van Alex Datema, sinds kort directeur Food en Agri van Rabobank en eerder voorzitter van BoerenNatuur. Voor de gezelligheid zorgen we onder meer voor een aangeklede borrel na afloop van de bijeenkomst.

De ontvangst is vanaf 15.30 uur, de ALV start om 16.00 uur.

Agenda

1.   Opening.

2.  Notulen Algemene Ledenvergadering 2022;
Benoeming van twee leden voor het nazien van de notulen 2023

3.   Ingekomen stukken en mededelingen

4.   Jaarverslag van de NFO over 2022.

5.   Bespreken financiën en vaststellen contributie 2024.

·     Resultaat 2022 van de NFO

·     Begrotingen van de NFO voor 2023 en 2024

·     Contributievoorstel 2024.

6.   Aanpassing statuten en Huishoudelijk reglement

7.   Herbenoemingen NFO-hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers.

8.   Rondvraag

9.   Sluiting huishoudelijk gedeelte

Inleiding Alex Datema, Directeur Agri en Food Rabobank Nederland. Hij zal zijn visie geven over agrarisch ondernemen in de huidige maatschappelijke context.

Aangeklede netwerkborrel.

Let op! Aanmelden kan tot vrijdag 12 mei.