Hoe kunnen kwekers bestuivende insecten aantrekken op het bedrijf? Wageningse onderzoekers geven antwoord op dinsdagmiddag 30 mei bij Proeftuin Randwijk.

Op die dag organiseren LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en WUR-Randwijk de Bestuiversdag: een bijeenkomst over de bijdrage die kwekers op hun eigen bedrijf kunnen leveren voor het aantrekken van bestuivende insecten.

Het sortiment in onze sector is groot en divers en trekt veel hommels, bijen en andere insecten aan. Op de Bestuiversdag vertellen Wageningse onderzoekers over de aantrekkelijkheid van vaste planten, bloemen en bomen voor de bestuivende insecten. En ook welke planten in het sortiment vooral heel aantrekkelijk zijn.

Met een rondje over de proeftuin in Randwijk laten de onderzoekers zien wat u zelf op uw bedrijf kunt doen om de aantrekkelijkheid te bevorderen. Zoals grondnestjes aanleggen.

Tot slot krijgt u meer informatie over het Agrarisch Meetnet Insecten, het monitoringsprogramma voor vlinders en insecten in het agrarisch gebied dat is opgezet door LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting. Hoe kunt u zelf hieraan meedoen?

Aan het woord komen onder andere deze experts: Arjen de Groot (projectleider Kennisimpuls Bestuivers, Wageningen), Peter Karssemeijer (entomoloog Wageningen) en Tamar de Jager (Agrarisch Meetnet Insecten, LTO).

De Bestuiversdag bij Proeftuin Randwijk (Lingewal 1, Randwijk) begint om 13.30 uur (inloop 13.00 uur). De presentaties en rondleiding duren tot 16.30 uur. Daarna is er nog een borrel.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst; aanmelden graag via receptie.randwijk@wur.nl.

Foto: Wageningen University & Research

https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/meetnet-nachtvlinders/agrarisch-meetnet-insecten/

https://proeftuinrandwijk.nl/

https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksprojecten-lnv/soorten-onderzoek/kennisonline/kennisimpuls-bestuivers-3.htm

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb.htm