Op 14 april 2021 van 19.30 tot 21.00 verzorgt de productgroep Houtig Kleinfruit en Steenfruit een online themabijeenkomst Arbeid via Zoom.

Aan de orde komen, onder andere:

  • De nieuwe cao Open Teelten
  • Coronapreventiemaatregelen
  • Huisvesting
  • Regeling Piekarbeid
  • Arbeidstijdenwet.

Het tweede gedeelte van de avond laten we open voor vragen.

Frederik Bunt en Martijn Donker verzorgen vanuit de NFO deze avond. Diana Eleveld zal namens de “Werkgeverslijn” aanwezig zijn.

Aanmelden kan via: mdonker@nfofruit.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor de bijeenkomst.