Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert het KCB weer een Landelijke Hardfruitafstemming. Deze afstemmingsbijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle keurmeesters en keurcoördinatoren met belangstelling voor de kwaliteit van appels en peren. Het doel van de afstemming is om aan te geven hoe de kwaliteit binnen de kwaliteitsklassen beoordeeld moet worden. Tijdens de bijeenkomst wordt kort teruggeblikt op het afgelopen seizoen en aandacht besteed aan de te verwachten problemen voor het komende seizoen. Dit wordt op praktische en interactieve wijze gedemonstreerd aan de hand van monsters van appelen en peren. Deze middag is een goede gelegenheid voor u om met uw vakgenoten en medewerkers van het KCB over kwaliteit te discussiëren.

Heeft u aanvullende vragen? Neem contact op Hayo Andreae via tel. (06) 102 203 14 of stuur een bericht naar h.andreae@kcb.nl.