Op 18 augustus wordt in het kader van het POP3 project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten Limburg’, een extra veldmiddag georganiseerd speciaal voor fruittelers. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Limburg en de EU in het kader van de plattelandsprojecten.

Deze middag geeft de handvatten voor een omslag naar een duurzame teelt, waar in de bodem de basis wordt gelegd. En tevens het verbeteren van de plantweerbaarheid waarbij onder andere bladbemesting een cruciale rol speelt.  Tijdens de middag gaat u in gesprek met experts en toeleveranciers van bodem producten, bladmeststoffen en groene middelen die een rol kunnen spelen bij een duurzame teelt.  Er zijn tevens diverse praktijkproeven rondom kwaliteit en houdbaarheid van grootfruit te zien zijn. Ook is er aandacht voor de onkruidbestrijding. Juist in het mooie heuvelland is een combinatie van chemische en mechanische onkruidbestrijding de meest ideale oplossing.

Kosten voor deelname aan de spuitlicentie bedragen €65,- (excl. 21% BTW).  Zonder spuitlicentie deelnemen? Dan zijn de kosten €30,- (excl. 21% BTW). 

Aanmelden vooraf noodzakelijk! Klik hier voor meer info over het programma en aanmelden