Steeds meer telers zijn op hun bedrijf gastvrij voor bijen. Zij zaaien speciale bloemenmengsels en maken schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om dit te stimuleren heeft de NFO het initiatief genomen voor ‘De Fruitigste gastvrijheid voor de bij’. Een van de activiteiten binnen dit project is een inspirerend bijensymposium. Fruittelers, beleidsmakers en andere beroepshalve geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

U kunt zich tot 26 juni 2019 aanmelden via https://www.nfofruit.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-gastvrij-voor-de-bij.
Download het programma via https://www.nfofruit.nl/wp-content/uploads/2019/05/wk-22-bijensymposium-uitnodiging.pdf

Inloop vanaf 15:00 uur