Dinsdag 28 november is het de Dag van de agrarische huisvesting. Huisvesting van internationale werknemers staat meer dan ooit in de belangstelling. Gemeenten ontwikkelen beleid. De Rijksoverheid neemt meer regie. Werkgevers blijven graag investeren in goede huisvesting. Werkgeverslijn organiseert op deze dag met haar partners een digitale talkshow rondom huisvesting en de ontwikkelingen naar de toekomst. Je kunt deze talkshow online meekijken of (na aanmelding) terugkijken.

Hans Van den Heuvel, algemeen directeur van LTO Nederland, is gespreksleider tijdens de talkshow. Aan tafel zitten Eric Douma (LTO), Thomas Zwiers (VNG), Kees Pleijsier (procesregisseur huisvesting arbeidsmigranten voor gemeenten en regio’s) en Geert-Jan van Tuyl (agrarisch ondernemer)Hans Ton (Ministerie van BZK) sluit digitaal aan.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat ondernemers aanliepen tegen het uitblijven van vergunningen voor de realisatie van huisvesting. Enerzijds omdat gemeenten niet mee wilden werken, maar vaak ook vanwege koudwatervrees. Daarin lijkt voorzichtig iets te veranderen. Ook wetgeving om beter te kunnen sturen op aantallen en tegengaan van misstanden zullen daarbij hebben geholpen.

Tijdens de talkshow is er ruimte voor meningen, perspectieven, ervaringen en adviezen over huisvesting. We blikken terug op casussen, resultaten en ervaringen van het afgelopen jaar: wat werkt en wat werkt niet? Waarom zijn we optimistisch? Waarom is seizoenshuisvesting nodig? Welke adviezen van Roemer volgen we op? En hoe zorgen we met elkaar dat we in 2024 nog meer mooi resultaten behalen? Hans Van den Heuvel gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen om antwoorden te krijgen op deze en andere vragen.
De talkshow is voor iedereen die betrokken is bij het thema huisvesting: agrarische ondernemers, agrarische bestuurders, ambtenaren, wethouders en andere geïnteresseerden.

Aanmelden
De talkshow vindt plaats op dinsdag 28 november van 16 tot 17 uur. Meld je ook aan indien je niet live kunt meekijken: je krijgt dan achteraf een terugkijk-link toegestuurd.

Aanmelden kan via werkgeverslijn.nl.