Aeres Hogeschool in Dronten houdt op woensdag 15 mei een webinar over de nieuwe studie Agrotechniek & Engineering. De nieuwe studie Agrotechniek & Engineering combineert techniek met kennis over bodem en gewassen. De studie speelt in op de behoefte vanuit het (internationale) bedrijfsleven. De focus van de studie ligt op techniek en open teelten. Naast akkerbouw is er aandacht voor fruitteelt en vollegrondsgroente. Tijdens de studie komen er modules aan bod als bemesting en producttechnieken, gewasverzorging en robotica en bodem en constructieleer. Ook zijn er diverse stagemogelijkheden waarin studenten ervaring op zowel de nationale als internationale markt kunnen opdoen. Kom tijdens het webinar alles over de nieuwe studie te weten. Klik hier om je aan te melden voor het webinar.