In een weerbaar teeltsysteem zijn een gezond bodemleven en vitale planten het startpunt. Robuuste, weerbare gewassen zijn immers minder vatbaar voor ziekten en plagen. De laatste jaren zien we een opmars van biostimulanten. Leveranciers beweren dat ze effectief zijn, maar in de praktijk blijven telers vaak achter met meer vragen dan antwoorden.

Wil je als teler weten wat het verschil is tussen biostimulanten en biocontrol? Wil je weten wat de wettelijke kaders zijn binnen de meststoffenwet? Wanneer spreek je over een biostimulant en wanneer over gewasbescherming? Hoe worden biostimulanten in de praktijk gebruikt? Passen biostimulanten wel in jouw (integrale) teeltsysteem?

Deze en andere vragen komen aan bod in het webinar dat we organiseren op woensdag 7 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur. Let op: In dit webinar komt biocontrol beperkt aan bod, we gaan het vooral hebben over biostimulanten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Voor aanvang ontvang je een e-mail met een inloglink om deel te nemen. Na afloop van het webinar ontvangen alle inschrijvers een link om het webinar terug te kijken. Deelname is kosteloos.

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ wil boeren adviseren en stimuleren om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen op erf en perceel, maar ook emissie naar de omgeving en omwonenden.