Hieronder een actueel overzicht van de nu geldende beregeningsverboden:

In deze waterschappen geldt een (gedeeltelijk) onttrekkingsverbod van grondwater:

Dit bericht is geplaatst op Monday 6 August 2018 - 08:32