Voordelen van het NFO lidmaatschap

• De NFO behartigt de belangen van de Nederlandse fruittelers door te lobbyen en in gesprek te zijn met Europese, landelijke en regionale overheden. Belangrijke speerpunten zijn: gewasbescherming (milieu); sociaal economisch (arbeid); marktgerelateerde onderwerpen (geen afzet) zoals productzaken, marktinformatie, promotie (onder meer Elstar- en Conferencecampagne) en kennis en innovatie. Actuele situaties en vraagstukken vanuit de sector worden zowel landelijk als regionaal opgepakt.

• De NFO richt zich op zaken die voor een moderne ondernemer van belang zijn. Zij en haar beleidsmedewerkers staan u graag te woord. Leden kunnen bij hen terecht met vragen, opmerkingen en suggesties.

• De NFO maakt zich sterk in de fruitsector door de nauwe samenwerking met LTO Nederland, daarnaast werkt zij samen met collega-brancheorganisaties zoals DPA, GroentenFruitHuis en afzetorganisaties in de fruitsector.

• Wekelijks ontvangen fruittelers van de NFO het vakblad Fruitteelt. Ook ontvangen zij elke week de digitale nieuwsbrief, markt- en prijsberichten en een inlogcode voor de website voor extra achtergrondinformatie. Ieder thema op de website (zie de balkjes bovenin de site) bevat besloten gedeeltes genaamd ‘Nieuws’ en ‘Telers’ met extra achtergrondinformatie speciaal voor het NFO-lid

• Fruittelers krijgen korting op diverse cursussen en snoeibijeenkomsten. Zoals bijvoorbeeld 10% korting op cursussen aangeboden door de FruitAcademie.

• Door de samenwerking met LTO Noord, ZLTO en LLTB zijn er ook voordelen voor de NFO-leden.