Het Ctgb heeft naast de toelating van Vertimec Pro nog andere toelatingen en wijzigingen in toelatingen gepubliceerd.

  • Schimmelbestrijdingsmiddelen Faban en Delan Pro hebben een wijziging gekregen. In afstemming met de NFO zijn er betere driftreducerende maatregelen op het etiket gerealiseerd, maar ze blijven zeer zwaar.
  • Onkruidbestrijdingsmiddel Agil 100 EC heeft een toelating gekregen in diverse fruitgewassen.
  • Groeiregulator Kudos wordt toegelaten in de teelt van appel. Dit middel heeft dezelfde werkzame stof als Regalis Plus.
  • Verduidelijking bij schimmelbestrijdingsmiddel Fontelis. Dit betreft het verwijderen van de lage dosering tegen meeldauw, een beperking van het maximumaantal toepassingen en een wijziging van de restrictiezin.
  • Het schimmelbestrijdingsmiddel Luna Experience heeft een toelating gekregen in pruim. De toepassing in druif is vervallen.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 februari 2017 - 16:10