Fruitmasters heeft 2016 financieel afgesloten met een nettowinst van € 129.000 bij een omzet van € 196,7 miljoen (€ 194,8 miljoen in 2015). De afzetorganisatie noemt 2016 na het nettoresultaat van € 464.000 in 2015 een redelijk jaar. De effecten van de Russische boycot bleven ook het afgelopen jaar merkbaar, zowel in het resultaat van de hardfruitteeltbedrijven als in het resultaat van Fruitmasters. De matige prijsvorming van de appels en peren en de resultaatsdruk in de pakstations door mindere kwaliteit, hadden impact op het rendement van Fruitmasters. Daarnaast verminderde het resultaat met € 589.000 door een eenmalige correctie op de GMO-ontvangsten. De prijsvorming en groei van zachtfruit hadden echter een positief effect op het resultaat. De afzetorganisatie verwacht dat de vraag naar zachtfruit ook de komende jaren blijft stijgen. De prognose is dat de vraag tot en met 2020 jaarlijks met 7% toeneemt.
In het jaarverslag levert Fruitmasters Deutschland opnieuw een positieve bijdrage aan het groepsresultaat. Verder zijn in 2016 twee niet actieve deelnemingen geliquideerd. Dit gaf een licht positief effect op het resultaat.

Daarnaast zijn ook diverse investeringen gedaan. Eind 2016 werd een nieuwe perensorteerlijn geïnstalleerd, waarmee op externe en interne kwaliteit kan worden gesorteerd. De lijn is uitgerust met nieuw droog- en verenkelsysteem. Naast de nauwkeurige sortering biedt de nieuwe perenlijn meer capaciteit en een efficiëntere manier van werken.
Bovendien is geïnvesteerd in nieuwe IT-software en in de logistieke modernisering op de locatie Ochten.

Het aantal medewerkers bij Fruitmasters uitgedrukt in fte bedraagt 269.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 mei 2017 - 19:33