Fruithandel, telers en kwaliteitsmanagers bekeken vanmiddag (27 oktober) in Randwijk met grote interesse de 35 verschillende supermarktmonsters van Elstar en Conference vanuit het project NFO Kwaliteitsmonitor.
Geconcludeerd werd dat de Elstar kwaliteit divers was, maar gemiddeld van redelijke  kwaliteit. Conference liet zeer grote verschillen in het schap zien.

Slagen met Elstar zijn zeker gemaakt. Zo is er meer aandacht voor kwaliteit in de keten, betere hardheid en kortere doorlooptijd in winkels. Nieuwe mutanten leveren duidelijk betere kwaliteit, dit helpt ook mee in het algemene beeld. Wel is er het gegeven dat Elstar nog steeds wordt gedomineerd door oude aanplant, circa 75% is ouder dan 10 jaar. 
Verder is er de ontevredenheid dat het verschil in uitbetaalprijzen tussen goede en minder goede kwaliteit best klein is.
Meestal is de start van het seizoen altijd zwakst qua kwaliteit. Sommige partijen hebben daarom deze periode tot speerpunt benoemd. De resultaten uit de monitor moeten uitwijzen hoe dit dit jaar is.

Na het bekijken van de monsters praatte Alex van Schaik (Wageningen Food & Biobased Research) en Jan Peeters (Fruitconsult) de aanwezigen bij over ‘Hoe is het beeld van de kwaliteit dit jaar en hoe kunt u hier nog op inspelen?’
In een volgend Fruitteelt-nummer volgt een artikel over deze bijeenkomst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 oktober 2016 - 18:31