Het hoofdbestuur nam kennis van de uitspraken van de Raad van State inzake bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten Houten en Geldermalsen. In beide gemeenten heeft de RvS goedkeuring aan de bestemmingsplannen buitengebied onthouden vanwege het beleid ten aanzien van de 50 meter-zone. In beide gevallen ging het om bestaande situaties waarbij de afstand tussen woningen en fruit korter was dan 50 meter.

De RvS heeft de gemeenten verzocht om met nieuwe voorstellen te komen. Uit de antwoorden van de Raad werd duidelijk dat de 50 meter geen harde grens is. Er dient een oplossing te komen waarbij rekening gehouden wordt met het belang van beide partijen: de fruitteler en het leefklimaat van de omwonenden. De RvS baseert zich in zijn nieuwe uitspraken op het rapport van de Gezondheidsraad inzake gewasbescherming en omwonenden. In de volgende vergadering komt het hoofdbestuur terug op de 50 meter-zone. Dan zijn ook vervolguitspraken van de RvS beschikbaar.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:33