De Raad van State deed 30 maart een (tussen)uitspraak, over de vereiste afstand van 50 meter tussen bedrijf en woningen, in een zaak van een fruitteler en de gemeente Neder-Betuwe. Deze Gelderse gemeente moet een wijziging van het bestemmingsplan die de vestiging van een boomkwekerij in Ochten mogelijk maakt beter motiveren. De zaak was aangespannen door een fruitteler die zijn bedrijf direct naast de geplande boomkwekerij heeft. Eerder dit jaar deed RvS uitspraak in een zaak tussen de gemeente Geldermalsen en een aantal fruittelers voor wat betreft de spuitzone aan de Blankertseweg in Meteren.

NFO-beleidsmedewerker Herman Bus ging op de laatste ledenvergadering van NFO-kring Midden-Nederland nader in op de 50-meterzone. Bus krijgt er geregeld vragen over van diverse partijen. De gemeente is in Nederland verantwoordelijk voor het aanpassen van het bestemmingsplan en dus in het handhaven van de 50-meterzone. Er is geen wet of wettelijke richtlijn die nieuwbouw van woningen en bedrijven nabij fruitteeltbedrijven goed regelt. Wel zijn er veel rechtszaken over de 50-meterzone gevoerd waardoor er voldoende jurisprudentie is. Deze jurisprudentie bevestigen de 50-meterzone keer op keer.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2012 - 21:30