Het is geen vraag óf telers in de toekomst gebruik gaan maken van datamanagement en nieuwe technologieën, maar wanneer en hoe. Dat was, naast gezelligheid en ontspanning, de centrale boodschap op de FruitMasters Telersdag, afgelopen woensdag 12 december.
Medewerkers toonden de bezoekers aan welke vernieuwingen FruitMasters werkt en er waren ook twee lezingen. In een presentatie nam Harrij Schmeitz (Frug I Com) zijn toehoorders in vogelvlucht mee langs innovaties in de agro- en foodsector op gebied van automatisering en dataverwerking. Aardappelteler Jacob van den Borne deelde zijn ervaringen met precisielandbouw en hoe hij dit op zijn bedrijf inzet om kwaliteit en opbrengst te verbeteren. Van den Borne: “Mijn belangrijkste les is om aan het einde van de teelt de opbrengst te meten in het veld. Dan weet je waar je de volgende keer kan optimaliseren.”

Hoe FruitMasters meedenkt in automatisering in de boomgaard, liet Henk Nooteboom zien. De tweedimensionale boomvorm die hij presenteerde, kon op veel belangstelling rekenen. Het nieuwe boomtype is zo ontworpen dat er meer mogelijkheden zijn voor mechanisatie en robotisering in de teelt. In het kader daarvan neemt FruitMasters ook deel aan Fruit 4.0, dat op de telersdag aanwezig was met een presentatie van het project. Belangstellende telers werden bijgepraat over de voortgang van het project. Tijdens rondleidingen door het bedrijf was er ook veel belangstelling voor de inpakrobot die onlangs is geplaatst in het appelpakstation van FruitMasters.
Tot slot konden bezoekers kennismaken met de nieuwe appel Tessa (rasnaam Fengapi). Sinds het voorjaar van 2018 is dit conceptras als pilot op enkele teeltbedrijven geplant. Ook het zachtfruit ontbrak niet, waarbij meester-patissier Jurgen Koens allerlei culinaire hapjes bereidde.
De FruitMasters Telersdag trok circa 1.500 bezoekers.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 december 2018 - 17:56