Aan de export van Nederlandse peren naar Brazilië worden minder eisen gesteld dan aan de export naar China. Doordat registratie via een exporteur niet nodig is kunnen fruittelers zich ook zelf aanmelden bij de overheid. Op dit moment vindt de laatste uitwerking plaats hoe gehandeld dient te worden. Perentelers die lid zijn van de NFO ontvangen hierover rechtstreeks bericht. Alleen voor fruitmot gelden er eisen aan de teelt. De monitoring en bestrijding, incl. feromoonverwarring, voor fruitmot dient op dezelfde wijze plaats te vinden als voor de export naar China.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 maart 2015 - 18:57