De sectoren in de akker- en tuinbouw bereikten een akkoord over de aanpak en coördinatie van een effectief middelenpakket in de komende jaren. De ingeslagen weg van samenwerking wordt verder geïntensiveerd. De NFO vindt deze nieuwe aanpak van belang om maximaal te kunnen inzetten op  een goede gewasbescherming.

Er is veel draagvlak in de akker- en tuinbouw voor het werk van de Coördinatoren voor een Effectief Middelenpakket (CEMP’s). De afgelopen tien jaar kon de NFO via de aanpak effectieve gewasbescherming zorgen dat fruittelers in staat waren een kwaliteitsproduct te telen. De CEMP voor de fruitteelt is NFO-medewerker Jaco van Bruchem. De tuinbouwsectoren hebben de financiering van de CEMP’s inmiddels doorgetrokken tot en met 2015. Om aan te sluiten bij de werkwijze van de middelenfabrikanten en zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, is besloten de samenwerking van de coördinatoren verder te intensiveren. Middelenfabrikanten willen graag per middel de kleine teelten in één keer breed meenemen in een aanvraag. Dat vraagt een projectmatige aanpak per middel en een intensieve samenwerking tussen de (sectorale) CEMP’s.

Financiering van toelatingsonderzoek en toelatingsaanvragen ten behoeve van de kleine teelten vindt plaats via het Fonds Kleine Toepassingen (FKT). Het Ministerie van EZ heeft voor de periode 2014 tot en met 2018 een bedrag van 1.000.000 euro toegezegd, dat is 50 procent van het te vullen FKT. Het bedrijfsleven dient de andere 50 procent bij te leggen. De plantaardige sectoren willen zich committeren aan een bedrag van maximaal 500.000 euro ten behoeve van het FKT. Voor de fruitteeltsector komt dit neer op 75.000 euro. Stichting Nefyto is gevraagd om 500.000 euro voor haar rekening te nemen. Het is belangrijk dat Nefyto hieraan tegemoet komt. Ten eerste omdat dit een sterk fundament legt onder de aanpak van de komende jaren en daarnaast leveren nieuwe kleine toepassingen extra omzet op voor toelatingshouders. Omdat deze toepassingen noodzakelijk zijn voor het behoud van teelten, dragen ze ook bij aan de omzet van reguliere gewasbeschermingsmiddelen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 januari 2014 - 14:39