Zowel de EU als de Nederlandse overheid gaat gerichte stappen nemen om malafide uitzendbureaus en onderbetaling van werknemers aan te pakken. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), kondigde vorige week harde maatregelen aan tegen uitzendbureaus die de regels blijven ontduiken. Ondanks de strengere controles van de afgelopen jaren gaan nog te veel ondernemingen de fout in. Om de problemen aan te pakken wil Asscher de normen voor certificering aanscherpen en wanneer dat niet helpt mogelijk de vergunningplicht voor uitzendbureaus weer invoeren.

Op Europees vlak hebben de EU-lidstaten vorige week de zogenoemde handhavingrichtlijn officieel bekrachtigd. Dit betekent dat opdrachtgevers in de bouw, en niet de onderaannemers, verantwoordelijk zijn voor een juiste betaling van het loon. Zo moet een einde komen aan onderbetaling en uitbuiting van werknemers uit andere EU-landen. Ook hebben de lidstaten afgesproken dat boetes in andere lidstaten geïnd kunnen worden en dat buitenlandse detacherende bedrijven inzage in de arbeidsvoorwaarden moeten geven. Asscher heeft de hoop uitgesproken dat deze regeling ook naar andere sectoren zoals transport en tuinbouw kan worden uitgebreid.

Zie voor verantwoord werken met uitzendbureaus het katern Fruitteelt+ op de pagina’s 10 – 13.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:16