Het NFO-hoofdbestuur wil dat het activiteitenbesluit wat betreft de emissieparagraaf wordt vereenvoudigd. Het bestuur kan instemmen met de emissiemaatregelen langs oppervlaktewater die gelden voor het gehele perceel, mits ze niet voor 2016 ingaan. Het bestuur wil voldoende overgangstijd hebben om emissiemaatregelen in te voeren voor percelen die niet aan oppervlaktewater grenzen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de regels voor de fruitteelt ten aanzien van spuitdrift in het activiteitenbesluit veranderen. De belangrijkste overheidsdoelstelling die hier aan ten grondslag ligt, is het verminderen van het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater met 90 procent in 2023.

De inzet van de NFO is een classificatiesysteem met 75 procent driftreducerende maatregelen binnen het activiteitenbesluit. Door het classificatiesysteem zo in te richten, valt een beperkt aantal erkende maatregelen af en enkele nieuwe worden erkend. Met ingang van 2016 gelden deze maatregelen waarschijnlijk voor het gehele perceel.

Vanaf 2016 worden waarschijnlijk ook emissiemaatregelen ingevoerd voor percelen die niet aan oppervlaktewater grenzen. Hiervoor wil de NFO een overgangsperiode met een apart regime. Zij wil in 2016 niet verder gaan dan 50 procent driftreducerende maatregelen. De NFO is van mening dat dit niet voor 2020 kan worden omgezet naar 75 procent driftreductie. Met deze aanpassingen in het activiteitenbesluit volgt de NFO de akkerbouw die ook naar een vereenvoudigd systeem gaat waarin maatregelen voor het gehele perceel gelden.

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 januari 2014 - 09:29