Het komend jaar staat een aantal wijzigingen van de GMO op stapel. Het betreft zowel aanpassingen van de Brusselse regelgeving als de nationale. In de EU wordt gekeken of de uitvoeringsregels moeten worden aangepast. De basiswet staat niet ter discussie. In Nederland wordt een nieuwe nationale strategie opgesteld. Via een nationale strategie kan een lidstaat aanvullende eisen stellen aan het GMO-programma.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoever de reikwijdte van de aanpassingen precies. De NFO gaat zich op korte termijn oriënteren over haar input.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:06