Na een storm zoals die van afgelopen weekend (25 juli) is de vraag weer actueel: wie is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door afgewaaide takken en omgevallen bomen? Wie betaalt bijvoorbeeld schade aan een perenaanplant als er een boom vanuit de berm in waait?In Nederland is het zo geregeld dat wanneer een slachtoffer schade wil verhalen op de eigenaar van de boom, er sprake moet zijn van een onrechtmatige daad. Bovendien moet het slachtoffer bewijzen dat de schade de eigenaar kan worden verweten of hem kan worden toegerekend. Schade kan worden verweten als de eigenaar bijvoorbeeld een tak uit een boom zaagt, die daardoor op een auto valt. Ook kan schade in veel gevallen worden toegerekend als de eigenaar tekort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren. Boomeigenaren zijn verplicht bomen jaarlijks of vijfjaarlijks te controleren. In de praktijk betekent dit dat met name gemeenten, provincies en waterschappen zelden aansprakelijk kunnen worden gesteld, omdat zij deze controles veelal standaard uit (laten) voeren. 
Op bomenrecht.nl en tuinsms.nl leest u meer over dit onderwerp.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 juli 2015 - 14:32