Na jaren van teruglopend leerlingenaantal, is het aantal nieuwe leerlingen aan de fruitteeltopleidingen in Geldermalsen en Goes met ingang van dit schooljaar opvallend gestegen. Aan de BOL en BBL-opleidingen van Helicon in Geldermalsen zijn in het eerste jaar zeventien leerlingen van start gegaan. Met enkele geïnteresseerden worden nog gesprekken gevoerd. Docent Hans Vijverberg spreekt van een ‘sterk stijgende lijn in de aanmeldingen’. In totaal tellen de fruitteeltopleidingen in Geldermalsen 45 leerlingen.

Edudelta in Goes mocht dit schooljaar, dat vier weken geleden begon, elf nieuwe leerlingen verwelkomen. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar. Toen telden alle fruitteeltopleidingen in Goes tezamen vijftien leerlingen. Regiodirecteur Jeroen van Drie van Edudelta ziet de stijging als een gevolg van de Fruitacademie. “We hebben de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt aan het imago van de opleidingen en dat werpt nu zijn vruchten af”, aldus Van Drie. Opvallend vindt hij dat verscheidene nieuwe leerlingen niet van een fruitteeltbedrijf afkomstig zijn. Ook Vijverberg ervaart interesse vanuit andere hoeken. “Het gemis aan werk in andere sectoren speelt een rol en zeker ook de betere fruitprijzen zorgen voor een stijging van het aantal leerlingen”, aldus Vijverberg.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 september 2013 - 10:39