De organisatoren NFO en Fruitmasters zien terug op een geslaagde Fruitteelt Vakbeurs 2012 die voor de vierde keer in Expo Houten gehouden werd. De vakbeurs is erkend door de Federatie Agrotechniek.

Een algemeen gehoord geluid onder de standhouders was dat zij het aantal fruitgerichte beurzen te hoog vinden, met name het aantal eendaagse bijeenkomsten met daaraan gekoppeld een beurs. De standhouders maken zich er ook zorgen over dat de hoeveelheid fruitgerichte beurzen en evenementen nog jaarlijks toeneemt. Ook missen zij, zoals op de vakbeurs in Houten, de geleide demonstraties van spuitmachines en andere apparatuur.

Komend najaar is er een evaluatie van de Fruitteelt Vakbeurs, mede op basis van de resultaten van een enquête onder de standhouders. In dit overleg wordt ook de Federatie Agrotechniek betrokken. Zij is de brancheorganisatie voor de fabrikanten van machines en houdt er wat betreft meerdaagse beurzen een beursbeleid op na. Zo hebben de federatie, Fruitmasters en NFO afgesproken dat er maar één meerdaagse fruitteeltbeurs per twee jaar georganiseerd wordt.

In vergelijking met twee jaar geleden waren er op de beurs in Houten tien standhouders minder. Het aantal bedroeg nu honderd. De slechte prijsvorming van het fruit is hier in hoge mate de veroorzaker van. Dat leidt tot minder aankopen bij de toeleveranciers en orders bij de dienstverleners. Het aantal bezoekers daarentegen was met ruim 2.300 iets hoger dan vorig jaar. Mede door het slechte weer op de eerste beursdag was hun aantal met 1.300 hoger dan op de tweede dag. Ook concentreerde het bezoek zich die dag vooral op de middag. Op de tweede dag was het ’s avonds drukker. Als het dus aan de bezoekers ligt, mag de tweedaagse Fruitteelt Vakbeurs zeker blijven.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 15 juni 2012 - 08:00