In de periode 2000 – 2011 daalde het totale aantal fruitteeltbedrijven met 28 procent; van 2.335 naar 1.680. De oppervlakte die deze bedrijven in gebruik hadden is in dezelfde periode met 7 procent afgenomen, van 22.089 ha naar 20.622 ha. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte fruit bedroeg 9,46 ha in 2000 en 12,28 ha in 2011. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het totale aantal landbouwbedrijven daalde in dezelfde periode eveneens met 28 procent; van 97.390 naar 70.390. De oppervlakte cultuurgrond die deze bedrijven in gebruik hadden, nam met 6 procent af; van 1,975 miljoen naar 1,858 miljoen ha. De oppervlakte cultuurgrond van een doorsnee bedrijf steeg daardoor met 30 procent van 20 naar 26 ha.

Opvallend zijn nog de wijzigingen in de cijfers voor wijngaarden. Sinds 2005 houdt het CBS deze in de statistieken bij. Toen waren er twintig bedrijven met wijngaarden met een totale perceeloppervlakte van 50 ha. In 2011 steeg het aantal bedrijven naar vijftig met een totale oppervlakte van 211 ha.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 mei 2012 - 10:00