RVO heeft alle telers die daarvoor in aanmerkingen komen per post een uitnodiging gestuurd voor het invullen van de Gecombineerde Opgave. Telers leveren hiermee informatie aan voor de jaarlijkse landbouwtelling, maar kunnen tevens toewijzing van betalingsrechten aanvragen en subsidies die onder het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid vallen.
Op glbcheck.nl  kunnen telers alvast berekenen hoeveel betalingsrechten ze kunnen verwachten. Een fruitteler met 20 hectare fruit kan bijvoorbeeld dit jaar € 1.120 basisbetaling verwachten en € 500 vergroeningspremie. Deze bedragen lopen tot 2020 op naar € 5.240 basisbetaling en € 2.340 vergroeningspremie.
Vooraf aan het invullen van de Gecombineerde Opgave dienen telers hun perceelsregistratie in orde te maken. Dat kan nu al via mijn.rvo.nl. Ook kunnen zij hiervoor nog papieren kadasterkaarten aanvragen bij RVO. De Gecombineerde Opgave kan indien gewenst eveneens nog op papier ingevuld worden. Telers die verwachten recht te hebben op de bedrijfstoeslagen, maar geen uitnodiging hebben gehad voor de Gecombineerde Opgave, kunnen contact opnemen met rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 maart 2015 - 13:59