De economie in Oost-Europa draait op volle toeren, waardoor er krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan. Dit resulteert in een sterke loongroei. Zo is het minimumloon in de afgelopen vier jaar in Polen met 40% gestegen, in Bulgarije met 65% en in Roemenië met maar liefst 140%. In Nederland nam in deze periode het minimumloon met minder dan 9% toe. Deze cijfers publiceerde ABN Amro vandaag in een update artikel over Arbeidsmigratie.

Verschillen
De verschillen in lonen tussen Oost- en West-Europa zal de drijfveer voor Oost-Europeanen om buiten hun geboorteland werk te zoeken, verder verminderen.
Bijkomende factoren in het geval van Nederland zijn de grotere geografische afstand van landen als Polen, Roemenië en Bulgarije en de taalbarrière. Daarom kiezen arbeidsmigranten eerder voor buurlanden zoals Duitsland en Oostenrijk, waar het minimumloon vergelijkbaar is met dat in Nederland.
Ook nemen veel Oost-Europese landen beleidsmaatregelen om arbeidskrachten voor de eigen economie te behouden. Zo betalen in Polen werknemers onder de 26 jaar geen inkomstenbelasting en benadert de Poolse overheid in het buitenland werkende Polen actief voor banen binnen de eigen landsgrenzen.

Juist de Oost-Europeanen zijn nodig om alle vacatures te vullen

Cijfers tot en met het tweede kwartaal van 2019 laten zien dat de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is opgelopen tot een nieuw hoogtepunt. Per 100 werklozen waren er gemiddeld 93 vacatures, tegen 88 in het eerste kwartaal. Ook het aantal openstaande vacatures bereikte in het tweede kwartaal met 284.000 een nieuwe recordhoogte. De vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend banen) ligt met 34 ook boven het hoogtepunt van 2008.
Hoewel de verwachting is dat de arbeidsmarkt iets minder gespannen wordt, met name door de vertraging van de economische groei, blijft de gemiddelde werkloosheid nog ver onder het historisch laagteniveau. Een afname van het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten zou dus slecht nieuws zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Oost-Europeanen zijn volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voornamelijk in praktijkgeschoolde beroepen werkzaam. Dit zijn op dit moment juist de beroepen waar veel vraag naar is. Volgens het Intelligence Group wordt in de helft van de vacatures gezocht naar mensen met een mbo-opleiding.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 31 oktober 2019 - 16:49