Per 1 april 2022 verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de accijns op benzine, diesel en LPG/LNG. Van 1 april tot en met 31 december 2022 is de benzine 17,3 cent, de diesel 11,1 cent en LPG/LNG 4,1 cent per liter goedkoper. Bedrijven met een voorraad motorbrandstoffen kunnen onder voorwaarden een teruggave aanvragen. Dit geldt ook voor fruittelers. Het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief kan worden terugbetaald mits zij op 1 april 2022 00:00 uur brandstof in voorraad hebben.

Om in aanmerking te komen voor de teruggaaf van accijns moet het bedrijf eigenaar zijn van de brandstof en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo’n opslagplaats. Het gaat dus niet om particulieren die brandstof in hun auto hebben.

Meer informatie over de accijnsverlaging vindt u hier.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 30 maart 2022 - 16:53