De NFO ondersteunt de brief van BOVAG, EVO, TLN, VNO-NCW aan Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, over de gevolgen van de voorgenomen accijnsverhogingen op diesel en LPG in het recente Begrotingsakkoord 2014. In deze brief wordt met klem aangedrongen om af te zien van de voorgenomen accijnsverhogingen op diesel en LPG. Ook voor de fruitsector is deze verhoging een aanslag op de concurrentiepositie. NFO en LTO-N hebben er in de brief op gewezen dat de nu voorgestelde accijnsverhogingen komen bovenop de lastenverhogende maatregelen van vorig jaar zoals het afschaffen van rode diesel. Het afschaffen van rode diesel heeft tevens het effect dat tal van bedrijven, ook in de fruitteelt, worden geconfronteerd met toenemende diefstal van diesel uit de tanken en machines op hun bedrijven. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland. Tot op heden is de NFO niet tevreden over de inzet van het kabinet om deze criminaliteit te bestrijden.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 november 2013 - 08:53