De Kennisdag van vorige week leek als vanouds. Het enige verschil leek te zijn dat het PT als organisator was geschrapt uit het rijtje NFO/PPO/PT.

Voor de goede luisteraar was er op de Kennisdag een evolutie gaande naar een nieuw financieringmodel voor onderzoek na het PT-tijdperk. De NFO wil deze evolutie stimuleren en op belangrijke thema’s graag coördineren.

Wat was de evolutie? De evolutie zit hem in de ontwikkeling achter enkele presentaties onderzoek die op een nieuwe manier zijn gefinancierd. De nieuwe vorm houdt in dat rondom een onderzoek een consortium is gevormd dat zorg draagt voor de (private) financiering. Op de Kennisdag gold dat voor de presentaties over vruchtrot en de suzuki-fruitvlieg.

De NFO vindt dat dit model de belangrijkste pijler is onder de financiering van toekomstig onderzoek. Daarbij rijst de vraag of ieder dat voor zich doet of dat we in de sector in staat zijn dat zo veel mogelijk gecoördineerd te doen met een onderzoeksagenda rond de belangrijkste innovatiethema’s. Laat het duidelijk zijn: de NFO is voor een gecoördineerde aanpak. Wil je effectief zijn op het gebied van innovaties dan kun je met veel minder middelen alleen meters produceren als je keuzes maakt en samen optrekt.

De NFO nam het initiatief om voor twee belangrijke thema’s: duurzame gewasbescherming en kwaliteit, te komen tot de innovatieagenda’s van de komende jaren. De NFO is al in gesprek met diverse organisaties in de sector en wil de komende maanden trachten tot breed gedragen innovatieagenda’s te komen zodat we innovatiemeters kunnen maken. Op deze wijze kunnen we u blijvend oplossingen bieden voor uw bedrijfsvoering zoals deze op de Kennisdag werden gepresenteerd voor onder andere vruchtdunning, bodemverbetering door fosfaatarme champost, moderne sleedoornonderstammen, suzuki-fruitvlieg en meest efficiënte plantsystemen bij peer en framboos.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:08