De afgelopen maanden heeft de NFO met de Rabobank gesprekken gevoerd over de uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten. Inmiddels is een concept-actieplan opgesteld dat in juni besproken wordt in het NFO-bestuur. Daarnaast hebben vier fruittelers tijdens een workshop op 29 mei samen met de NFO en de Rabobank gesproken over een programma om ondernemerschap in de fruitteelt te versterken. Tijdens de dialoogbijeenkomsten gaven veel fruittelers aan op bepaalde vlakken behoefte te hebben aan nieuwe kennis en/of te willen leren van elkaar, onder andere op het gebied van financieel management en marktgericht ondernemen.

Alle ideeën uit de dialoogbijeenkomsten en de input van de vier telers worden gebruikt om in de komende maanden een maatwerkaanbod van coaching, training en opleiding uit te werken. Uiteraard houdt de NFO u samen met de Rabobank op de hoogte van het vervolg.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 14 juni 2017 - 09:46