LTO presenteerde onlangs het Actieplan Gewasbescherming 2015-2020, Schoner, Groener, Beter. Schoner door verdere emissiereductie, groener door vergroening van de middelen en maatregelen en beter door het optimaliseren van teeltsystemen en borging van verduurzaming in de keten. In dit sectorbrede actieplan vult de NFO het fruitteeltdeel in. Het actieplan is noodzakelijk voor politiek draagvlak zodat succesvol gewerkt kan worden aan een effectief middelen- en maatregelenpakket. Maatschappelijk nemen de zorgen toe over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de omgeving (omwonenden, bijen, vogels, water). Nefyto en Agrodis ondersteunen het actieplan.

Voor de fruitteelt ligt de nadruk op het terugdringen van de spuitdrift-emissie. Dit actieplan sluit aan bij het in uitvoering zijnde NFO-plan van aanpak: Emissiearme fruitteelt in 2020. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:16