NFO werkt samen met LTO aan een actieplan gewasbescherming. Dit actieplan komt op verzoek van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ). Begin juni kwam zij met het positieve besluit om de invoering van de aangescherpte etiketten van insecticiden en fungiciden uit te stellen. De invoering is nu 1 januari 2018 respectievelijk 1 januari 2019. Daarnaast sloot de overheid een greendeal waardoor ze zich verbindt aan de inspanning om meer groene gewasbeschermingsmiddelen toe te laten. De overheid verwacht van de sector dat ze stappen zet naar verdere verduurzaming van de gewasbescherming. In het actieplan van het agrarische bedrijfsleven komen extra inspanningen te staan op het gebied van emissiebeperking, verduurzaming van het middelenpakket en geïntegreerde gewasbescherming. De NFO brengt haar plan van aanpak ‘Emissiearme fruitteelt in 2020’ in. Vorige week besprak de NFO dit plan in LTO-verband en met Nefyto. Dit overleg maakte weer eens duidelijk dat zonder concrete stappen naar verdere verduurzaming van de gewasbescherming het laatste begrip vanuit de maatschappij en politiek voor gewasbeschermingsmiddelen verdwijnt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 juli 2014 - 12:53