Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer het actieplan gepresenteerd om schijnconstructies tegen te gaan. Met het actieplan bindt de minister de strijd aan tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing van werknemers, onderbetaling en uitbuiting van werknemers. Er komen 35 extra inspecteurs bij voor de controle. De Sociale Verzekeringsbank zet ook meer mensen in om fraude met betaling van premies in het buitenland, via bijvoorbeeld postbusondernemingen, aan te pakken.

Asscher wil het wettelijk kader zo aanpassen dat schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen. Via voorlichting en een laagdrempelige toegang tot de rechter moeten schijn-zelfstandigen gemakkelijker bij de rechter een arbeidsovereenkomst kunnen claimen. Daarnaast wil het kabinet meer internationaal samenwerken om informatie uit te wisselen, wederzijds boetes te kunnen innen en voor het invoeren van ketenaansprakelijkheid voor betaling van het juiste loon. Om schijnconstructies tegen te gaan, wil het kabinet in EU-verband een EU-Handhavingsrichtlijn.

Het actieplan pakt eveneens de ontduiking aan van het minimumloon. Het kabinet gaat ongewenste handelswijzen met onkostenvergoedingen beperken. En het verbetert de handhaving van het minimumloon door helder te maken wat er wel en niet onder valt. Het uitsluiten van contante uitbetalingen moet onderbetaling tegengaan. Ook wil het kabinet de ketenaansprakelijkheid voor het geldende (cao)loon uitbreiden zodat ook opdrachtgevers in de keten aangesproken kunnen worden op de betaling hiervan.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 11:30