In de periode medio 2016 tot begin 2017 wordt er naar verwachting een nieuw activiteitenbesluit van kracht. In het activiteitenbesluit zijn generieke regels opgenomen met betrekking tot emissiereductie. Nu geldt nog dat er alleen maatregelen gelden in de zone van 14 meter langs de sloot. In het nieuwe besluit gelden er maatregelen voor het gehele perceel. Voor de fruitteeltsector betekent dit dat telers op het gehele perceel driftreducerende technieken moeten gebruiken. De NFO is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in gesprek over de vraag hoe dit praktisch kan worden ingevuld. Een ander punt van de discussie is het percentage driftreductie dat met de inzet van emissiereducerende technieken moet worden bereikt.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 4 september 2015 - 08:48