Het volgen van de ontwikkeling van de suzuki-fruitvlieg is onderdeel van het NFO onderzoeksproject Biologie en beheersing suzuki-fruitvlieg dat uitgevoerd wordt door PPO. Op de steenfruitdag die vanmiddag 4 juni plaatsvond gaf NFO-beleidsmedewerker Jaco van Bruchem (op foto links) een update van de inspanningen van de NFO voor het verkrijgen van vrijstellingen en nieuwe toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen voor  bestrijding van de Suzuki Fruitvlieg. In 2013 en 2014 was binnen het kleinfruit een vrijstelling voor het gebruik van Tracer. In 2014 is ook voor kersen en pruimen een vrijstelling voor Tracer aangevraagd. Dit is toen niet gelukt. Voor dit jaar is er in ieder geval een vrijstelling voor Exirel binnen de kersen en is ook de vrijstelling van Tracer voor pruim en kers op een haar na rond. Via een extra NFO-nieuwsbrief zult u spoedig op de hoogte gebracht worden van het laatste nieuws hierover.

PPO-onderzoeker Herman Helsen (op foto rechts) gaf een update van het project rondom de Suzuki fruitvlieg. Momenteel worden er nog altijd vliegen gevangen, maar de aantallen zijn ongeveer gelijk aan de vangsten in voorgaande maanden. De vliegen die verantwoordelijk zijn voor de eerste eileg in de vroege kersenrassen zullen naar verwachting vliegen zijn welke de winter overleefd hebben. Het lijkt zo te zijn dat deze vliegen wachten op de eerste vruchten, zoals de vroege kersenrassen Earlise en Burlat. Overigens hebben de onderzoekers gezocht naar licht kleurende Burlat kersen met suzuki eieren, maar deze hebben zij nog niet kunnen vinden. Wel kunnen deze kersen aangetast worden, aangezien de geplukte kersen aangeboden zijn aan de vliegen in het laboratorium. Deze gingen er meteen hun eieren op leggen. De nog groene kersen van latere rassen zullen nog niet aantrekkelijk zijn voor de Suzuki fruitvlieg. Op Earlise en Burlat moet de bestrijding nu dan ook ingezet worden. Mochten er nu toch eieren worden afgezet, dan zullen daar de eerste twee weken nog geen nieuwe vliegen uit voort komen.

Heel belangrijk is dan ook om de vroege rassen goed te oogsten en ook kersen op de grond zoveel mogelijk af te voeren. Kortom door zeer hygiënisch te werken. Dit om geen opbouw van een populatie te krijgen. Wordt er gewerkt met netten, dan moet dit een fijnmazig net zijn, zoals recent beschreven in Fruitteelt. Daarnaast is het raadzaam een bestrijding uit te voeren voor de netten echt gesloten worden.

Het gebruik van vallen blijft een heikel punt. Binnen het project gebruikt men de rode vallen van Biobest met hun lokvloeistof. Veel gaatjes zijn gunstig voor verdamping vanuit de val, maar liefst niet te groot, in verband met de bijvangsten. “Als je ze vangt zitten ze er. Als je ze niet vangt wil dat niet zeggen dat ze er niet zitten”, zo sloot Helsen zijn verhaal af.
In Fruitteelt leest u binnenkort meer over de Steenfruitdag, georganiseerd door StonefruitConsult.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juni 2015 - 18:48