Afgelopen week is in Europa geen overeenstemming bereikt over de maatregelen om bijen te beschermen tegen drie insecticiden. Het voorstel voor een gedeeltelijk verbod van deze insecticiden, waaronder Admire, haalde geen meerderheid. Diverse toepassingen van Admire in de fruitteelt vinden plaats op momenten in het jaar die geen risico vormen voor bijen waardoor een verbod onterecht is. De NFO blijft van mening dat een verbod of inperking van de toelating alleen gerechtvaardigd is als bewezen is dat het middel schadelijk is voor bijen. Als maatregelen nodig zijn, moeten die op Europees niveau genomen worden en gelden voor alle landen. Geen afwijkend beleid in Nederland is de inzet van de NFO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 maart 2013 - 12:30