Voor het teeltseizoen 2015 zijn opnieuw bijna vijftig teeltadviseurs bevoegd om telers te begeleiden die gaan telen voor export naar China. Afgelopen maandag hielden NFO, GroentenFruit Huis en de NVWA een informatiebijeenkomst voor teeltadviseurs. De rol van de adviseurs is om minimaal drie maal per seizoen advies geven. De teeltadviseurs hebben geen controlerende functie en controle van de monitoring is geen taak van hen. De monitoring van ziekten en plagen is een taak en verantwoordelijkheid van de fruitteler. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 - 15:27