Tot de definitieve opheffing van het PT zal sprake zijn van verlaagde heffingen in de fruitteeltsector. De NFO is overeengekomen om met ingang van 2012 de bestemmingsheffing ongeveer 50 procent te verminderen ten opzichte van die over 2011. De NFO verwacht dat de heffing over 2013 ook op dat niveau zal liggen. Vanaf 2014 is waarschijnlijk geen bestemmingsheffing meer nodig. In 2013 is nog een aantal onderwerpen van belang voor de fruitteeltsector. Het zijn onderwerpen zoals aanpak Drosophila suzukii, perenbladvlo, vruchtrot, oogstraming, markttoegang derde landen. De huidige reserve wordt met name benut om de promotiecampagnes voor Elstar en Conference te financieren. De reserve moet tevens benut worden voor de afbouw van het PT. De snelheid waarmee de overheid het productschap wil opheffen, betekent een forse kapitaalvernietiging die de overheid bij de sector neerlegt.

De NFO vindt het verdwijnen van het PT een gemis voor de sector. Men zal het PT met name missen bij innovatie en marktondersteuning van de vrije rassen. Het besluit van de politiek is niet genomen op basis van inzicht, maar op basis van ideologie. Het is maar zeer de vraag of er een nieuw collectief als alternatief voor het PT komt.

De NFO gaat zich richten op andere methoden om aan middelen te komen voor projecten voor de fruitteeltsector. Dit kan via de NFO verlopen of in een bredere of andere setting. Door het wegvallen van het PT kunnen er minder initiatieven worden opgepakt. De NFO zal daarbij zeer gericht te werk moeten gaan.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 december 2012 - 10:30