Het ministerie hanteert verschillende sporen bij de afbouw van de publiekrechtelijke organisaties (PBO). Als eerste worden er een aantal taken door het ministerie overgenomen. Het betreft de uitvoering van de medebewindstaken waarbij voor de fruitteeltsector de uitvoering van de GMO van belang is. Andere zaken die het ministerie overneemt, zijn diverse verordeningen voornamelijk op het gebied van plantgezond- en diergezondheid. Voor de fruitteeltsector zijn twee verordeningen van belang: de verplichte keuring van boomgaardspuiten en de erosieverordening in Zuid-Limburg.

Naast de actieve overname van taken komt er een intrekkingwet die de verdere afwikkeling van de PBO regelt. In de wet die in de tweede helft van 2014 wordt voorzien, wordt ook geregeld dat er voor een heel beperkt aantal onderwerpen een mogelijkheid komt om deze algemeen verbindend te verklaren (AVV). De onderwerpen die hiervoor in beeld komen, zijn diergezond- en plantgezondheid en mogelijk de financiering van onderzoek dat in het verlengde van deze thema’s ligt. Organisaties die een beroep kunnen doen op het instrument van AVV, zullen moeten voldoen aan criteria. Deze zijn nu nog niet helder. De NFO is van mening dat het instrument van AVV interessante aanknopingpunten biedt om voor de fruitteeltsector noodzakelijke zaken gerealiseerd te krijgen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 september 2013 - 09:14