De provincie Limburg biedt akkerbouwers, boomkwekers, fruittelers en vollegrondsgroentetelers de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van hun eigen bodem. Binnen het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ gaan telers samen met adviseurs van Delphy aan de slag met knelpunten op de deelnemende bedrijven. Ook worden onderzoekers en experts van andere bedrijven en onderzoeksinstituten ingezet. Bij de veldproeven is HAS Venlo betrokken.
Gedurende het project vinden (veld)bijeenkomsten plaats, worden demoproeven uitgevoerd en kunnen bedrijven specifieke begeleiding krijgen.
Het project loopt tot en met 2020 en wordt gefinancierd met POP3-gelden (EU) en door de provincie Limburg. De benodigde co-financiering in dit project wordt gedragen door Delphy, toeleveranciers (bijdrage in project en in velddemo’s) en deelnemende bedrijven.

Aftrapbijeenkomst
Op woensdag 13 december vindt de Aftrapbijeenkomst plaats en zal worden uitgelegd wat het project precies inhoudt. De bijeenkomst start om 19.30 uur bij Kampeerboerderij van der Pas, Spurkt 6 in Kessel, inloop vanaf 19.00 uur. Mail voor deelname aan de Aftrapbijeenkomst naar Esther Hessel, e.hessel@hesselmarketing.nl. Kijk voor meer informatie op delphy.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 december 2017 - 19:26