Helwig Schwartau ging in zijn lezing op Prognosfruit ook in op de perspectieven voor de perenafzet in seizoen 2015/’16. Hij gaf aan dat perspectieven zijn voor de afzet van peren. De oogst van 2015 wordt lager geraamd dan vorig jaar. Ook meldde hij dat er goede kansen liggen om de hogere consumptie van 2014/’15 in het komend seizoen vast te houden, mits de kwaliteit van het product goed is. Verder zei hij dat er een goede markt is voor EU-peren buiten de EU. Dit komt mede doordat onze peren relatief gezien gunstiger geprijsd worden door de lage koers van de euro. Hamvraag blijft of er toch nog export naar het oosten blijft plaatsvinden ondanks de boycot. Om voornoemde redenen vindt hij de startpositie van het huidige afzetseizoen gunstiger dan vorig seizoen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 augustus 2015 - 15:35