Nefyto heeft de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland gepubliceerd. De totale afzet van gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, insecticiden, fungiciden, acariciden en overige) tot en met 2016 is sinds 1990 licht afgenomen, zo valt uit de tabel af te lezen (zie nieuwsfoto bij dit bericht). Om seizoensinvloeden zoveel mogelijk uit te schakelen, zijn de cijfer gebundeld in clusters van drie jaar. Over de hele linie van middelen is de afzet volgens de brancheorganisatie in 2016 iets kleiner dan in 2014, maar ten opzichte van vorig jaar is er een kleine stijging van 10 procent. Afzet is echter niet hetzelfde als gebruik van middelen. Afzetcijfers zeggen namelijk alleen hoeveel kilo’s er in dat betreffende jaar verkocht zijn. Een deel van die middelen wordt datzelfde jaar ingezet, een deel pas later. Ook kunnen telers middelen gebruiken die ze in het jaar daarvoor of eerder gekocht hebben. Klik hier voor de volledige factsheet.
Let op: de afzetcijfers die Nefyto publiceert zijn in kilogrammen actieve stof. Dat zegt niets over werkzaamheid en nevenwerkingen van middelen die zijn ingezet. Zo zijn de kilogrammen van vervallen en nieuwe actieve stoffen niet een-op-een met elkaar te vergelijken. De dosering kan verschillen, soms zelfs sterk. Verder zegt volume maar beperkt iets over de milieubelasting. Nieuwe actieve stoffen hebben veelal een veel lagere milieubelasting, bijvoorbeeld door hun specifieke werking.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 december 2017 - 16:44