NFO-afdeling Oost Zuid Beveland / Tholen organiseert een avondexcursie op het bedrijf van de familie Slootweg in Waarde. Op het programma staat als eerste het bekijken van de proeven gewasbescherming. Het fruitteeltteam van Van Iperen B.V. zorgt voor een toelichting. Daarnaast is er tijdens de excursie aandacht voor actualiteiten op het gebied van gewasbescherming en pluktijdstippen. De excursie vindt plaats op donderdag 9 augustus a.s., van 19.30 tot 22.00 uur. De locatie is Havenoordseweg 2 in Waarde.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 juli 2018 - 16:08