Het KCB organiseert op donderdag 11 oktober de jaarlijkse Landelijke Hardfruitdag. Deze keurafstemming is vrij toegankelijk voor keurmeesters, kwaliteitsmedewerkers en telers. Het doel van de afstemming is om aan te geven hoe de kwaliteit binnen de kwaliteitsklassen beoordeeld moet worden. Tijdens de bijeenkomst wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen en aandacht besteed aan de te verwachten problemen voor komend seizoen. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van monsters van appels en peren.
De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 15.30 uur en vindt plaats in de afmijnzaal van Fruitmasters, Deilseweg 7 in Geldermalsen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 september 2018 - 17:15