Albert Heijn heeft nog geen definitieve conclusies getrokken aangaande het uitfaseren van werkzame stoffen in de fruitteelt. Praktijkproeven moeten uitwijzen in hoeverre dit teelttechnisch mogelijk is.
Medio 2016 deelde de supermarktketen mee dat telers die aan hen leveren, vanaf 2019 de 27 stoffen die op de Risicolijst Bestrijdingsmiddelen van Stichting Natuur & Milieu staan niet meer mogen gebruiken. Voor de fruitteelt betreft het de middelen Admire, Decis, Calypso, Metam-natrium, Pledge en Vertimec.
In een uitgebreid artikel meldde het blad Boerderij onlangs dat het per direct stoppen met de 27 stoffen niet kan en ook geen milieuwinst oplevert. Het leidde in sommige gevallen juist tot extra inzet van andere middelen, kwaliteitsverlies een negatief saldo voor de teler. Het artikel ging vooral in op diverse teelten van vollegrondsgroenten. Redactie Fruitteelt vroeg Albert Heijn naar de bevindingen op gebied van hardfruit (zachtfruit is niet in de proeven betrokken).

 In een driejarig project laat Albert Heijn onderzoeken in hoeverre deze stoffen noodzakelijk zijn binnen de teelt van hardfruit. De proeven, die worden uitgevoerd door Fruitconsult, zijn uitgezet bij drie telers in Zuidwest-Nederland. “Deze proeven worden niet alleen ingezet om te kijken of bijvoorbeeld in het geval van mechanische onkruidbestrijding het onkruid onder controle gehouden kan worden, maar ook wat de gevolgen zijn voor de productie (aantal vruchten, maatsortering, kwaliteit), de boom en de bodem op langere termijn”, legt AH-woordvoerster Felicity Bijnaar uit.
Andere alternatieven die zijn onderzocht, zijn het bestrijden van perenbladvlo met Movento in combinatie met natuurlijke vijanden in plaats van het toepassen van Vertimec, en het innetten van bomen tegen insectenschade.
Bijnaar: “Alle ingezette proeven zullen meerdere jaren worden gevolgd om zo het effect en de haalbaarheid op de lange termijn te kunnen beoordelen. Aangezien we in hardfruit te maken hebben met een meerjarige cultuur, is het zaak om ook de gevolgen op lange termijn te beoordelen. We zullen zeker de drie jaar die het project behelst, nodig hebben om voorzichtige conclusies met betrekking tot hardfruit te kunnen trekken.”

De NFO is bekend met het onderzoek van Albert Heijn en wordt op de hoogte gehouden van de uitkomsten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 21:27