Er is een akkoord bereikt over de toepassing van de zogenoemde ‘cafetariaregeling’. Het gaat hierbij om het fiscaal gunstig vergoedingen van meerkosten, die buitenlandse werknemers maken als ze hier tijdelijk komen werken (seizoenarbeid). Onder meerkosten vallen reiskosten, huisvestingskosten en extra kosten voor levensonderhoud.
De NFO werkt al langere tijd aan de invulling van de cafetariaregeling en heeft de regeling voor het voetlicht gebracht. LTO Nederland heeft over de regeling hernieuwde afspraken gemaakt met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. De regeling is ingebed binnen de bestaande cao’s. De afspraken gelden voor ondernemingen en leden, die eind 2014 waren aangesloten bij NFO, een der LTO-organisaties, KAVB, Glaskracht en de (leden van) alle bij het samenwerkingsverband LTO aangesloten vaktechnische organisaties.

Voor meer informatie kunt u de brochure over de cafetariaregeling hier downloaden. Uiteraard is alle actuele informatie zoals een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst (momenteel alleen nog in het Nederlands beschikbaar), geïndexeerde bedragen levensonderhoud en werkkostenregeling terug te vinden op de NFO website bij het thema Arbeid

Voordelen
De cafetariaregeling kan voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijke voordelen opleveren. Zo kunnen extra kosten die worden gemaakt voor huisvesting in Nederland net als voorheen op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met overuren. Dit geldt ook voor hogere kosten van levensonderhoud in Nederland en reiskosten van het thuisland naar Nederland en terug. Deze nieuwe afspraken gelden tot en met 31 december 2016, behoudens tussentijdse wijziging van relevante regelgeving of rechtspraak
Niet leden zullen zelf afspraken met de Belastingdienst moeten maken.
10% totale loonkosten
Werkgevers hoeven zo minder sociale premies en belastingen te betalen over de gemaakte overuren. De buitenlandse werknemer betaalt minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren en houdt derhalve netto meer over. Voorbeeldberekeningen tonen aan dat het voordeel kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 januari 2015 - 13:37