Werkgevers en werknemers zijn het in hoofdlijnen eens geworden over de regeling voor piekarbeid. Deze regeling komt in de plaats van de huidige regeling voor gelegenheidswerk. Een piekarbeider wordt in de beschikking verplichtstelling en reglement van BPL uitgesloten van pensioenopbouw (en derhalve van premiebetaling).

De definitie van een piekarbeider wordt: de werknemer die seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden uitvoert die gerelateerd zijn aan teelt en oogst (inclusief be- en verwerking van de oogst) van agrarische gewassen gedurende een aaneengesloten piekperiode (als gevolg van verhoogd werkaanbod) van maximaal acht weken bij maximaal één werkgever per kalenderjaar. Opknippen van deze periode is niet mogelijk. Aan- en afmelden van de piekarbeider bij het pensioenfonds wordt verplicht.

De regeling moet uiteraard nog worden getoetst of ze juridisch haalbaar is. Zolang deze regeling nog niet is doorgevoerd in de reglementen van het pensioenfonds willen de sociale partners dat de huidige regeling voor gelegenheidswerk van kracht blijft. Het BPL-bestuur moet hier echter nog een besluit over nemen.

De NFO heeft een uiterste inspanning verricht om deze regeling van de grond te tillen en kan zich vinden in deze nieuwe regeling al is die nog niet helemaal definitief. Hebt u nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met de NFO, Herman Bus, tel.  06 5117 8106.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 juni 2014 - 12:50